Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Dự toán: Mua sắm Vật tư, phụ tùng phục vụ sửa chữa thường xuyên.

28/06/2024   19 lượt xem

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Dự toán: Mua sắm Vật tư, phụ tùng phục vụ sửa chữa thường xuyên.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.