Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc, phối hợp với Tổng công ty Đông Bắc, Viện kiểm sát Khu vực 31, Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3 - Quân khu 3, tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023

25/09/2023   279 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch số  6066/KH-ĐB ngày 24/8/2023 của Tổng công ty  Đông Bắc về việc, phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023.

Tối ngày 25/9/2023, tại Hội trường phân xưởng số 1,Khu nhà ở công nhân Cảng km6, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Công ty  cổ phần Vận tải và Chế Biến than Đông Bắc, phối hợp với Tổng công ty Đông Bắc, Viện kiểm sát Khu vực 31, Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3 - Quân khu 3, tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023.

   Đồng chíThượngTrịnh Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty,phát biểu tại Hội nghị.

Dự  và theo dõi  Hội nghị  phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023  có Đồng  c Thượng tá Đặng Văn Quân, Phó trưởng ban Tổ chức-Tuyên  huấn cơ quan Chính trị Tổng công ty Đông Bắc, Đồng chí Thượng tá Trịnh Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công  ty,  các đồng chí trong Đảng uỷ, chỉ huy Công ty; Đồng chí Thượng tá Phạm Văn Hải, Viện trưởng Viện kiểm sát Khu vực 31, đồng chí Thượng tá Đặng Văn Điệp Thủ trưởng cơ quan điều tra hình sự Khu vực  3, quân Khu 3, các đồng chí trong tổ Giáo viên Viện kiểm sát Khu vực 31 và cơ quan điều tra hình sự Khu vực  3-quân Khu 3, cùng  364/tổng số 478 cán bộ, CNV, lao động trong Công ty tham gia nghe tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023.

Tại Hội nghị các đồng chí Giáo viên  Viện  kiểm sát Khu vực 31và Cơ quan điều tra hình sự Khu vực  3 -quân Khu 3 đã  giới thiệu đến cán bộ, CNV, lao động trong đơn vị những nội dung cơ bản của 05 Chuyên đề giáo dục Pháp luật năm  2023 gồm: (1) “Nội dung cơ bản của Luật thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành”; (2) “Nội dung cơ bản của Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành”; (3) “Nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và quy định của Bộ Quốc phòng về thực hiện dân chủ ở cơ sở”; (4) “Nội dung cơ bản của Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành”; (5) “Công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong Quân đội và phát huy vai trò của lực lượng Quân đội Nhân dân tham gia công tác phổ biến GDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở”.

Qua tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm  2023, đã nâng cao nhận thức pháp luật, tạo sự chuyển biến vững chắc về ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các nội quy, quy định của đơn vị cho cán bộ, CNV, lao động trong toàn Công ty, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, các bộ phận trong Công ty, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường, ngăn  ngừa,giảm thiểu và đi đến chấm dứt vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Sau đợt tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật này,  Công ty  sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng còn lại; bảo đảm 100% cán bộ,công nhân viên, lao động trong toàn đơn vị được tham gia học tập, quán triệt các  Chuyên đề công tác giáo dục pháp luật năm  2023./.

Một số hình ảnh về buổi tuyên truyền, phổ biến GDPL năm 2023:

Dồng chí Thiếu tá Phạm Văn Dinh,Trưởng phòng Chính trị Công ty, Trưởng ban tổ chức thông báo chương trình Hội nghị và quán triệt một số nội dung, quy định tại Hội nghị tuyên truyền PB GDPL năm 2023.

Đồng chí Thượng uý Nguyễn Đức Nam, cán bộ Viện kiểm sát khu vực 31 giới thiệu nội dung các Chuyên đề phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 tại Hội nghị.Đồng chí Thượng uý Nguyễn Tuấn Bình, cán bộ cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3 – Quân khu 3 giới thiệu nội dung Chuyên đề GDPL năm 2023

Tác giả bài viết: Phòng Chính trị Công tycổ phần VT&CB than Đông Bắc.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.