Năng lực sản xuất

NĂNG LỰC

Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc với 2 ngành sản xuất chính:

+ Chế biến, tiêu thụ than:

- Tiếp nhận, sàng tuyển chế biến than: Từ 2.000.000 - 3.000.000 tấn/năm;

- Tiêu thụ than qua cảng: Trên 3.000.000 tấn/năm.

+ Vận tải thủy:

- Tổng trọng tải: 50.000 tấn phương tiện.

- Khối lượng vận tải: Trên 3.000.000 tấn/năm.

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.