Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Gói thầu Mua sắm Dầu động cơ, dầu mát phanh, nước làm mát, dầu hộp số và dầu thủy lực phục vụ bảo dưỡng máy xúc.

12/05/2023   200 lượt xem

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Gói thầu Mua sắm Dầu động cơ, dầu mát phanh, nước làm mát, dầu hộp số và dầu thủy lực phục vụ bảo dưỡng máy xúc. Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

Các tin khác

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.