Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT gói thầu Sửa chữa Tàu đẩy Đông Bắc 14 số đăng ký QN-6575.

17/08/2023   57 lượt xem

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT gói thầu Sửa chữa Tàu đẩy Đông Bắc 14 số đăng ký QN-6575.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

Các tin khác

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.