Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Gói thầu Tổ chức đi lễ hội chùa Yên Tử xuân 2024.

01/02/2024   150 lượt xem

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Gói thầu Tổ chức đi lễ hội chùa Yên Tử xuân 2024. Vui lòng truy cập link để biết chi tiết:


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

Các tin khác

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.