Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT Gói thầu Khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng lao động nặng nhọc, độc hại và phát hiện bệnh nghề nghiệp năm 2024.

23/05/2024   42 lượt xem

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT Gói thầu Khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng lao động nặng nhọc, độc hại và phát hiện bệnh nghề nghiệp năm 2024.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.