Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Sửa chữa TĐT 02 tàu đẩy ĐB 20, tàu đẩy ĐB 22, 04 sà lan QN-7561, QN-7562, QN-7563, QN-7564.

07/09/2023   149 lượt xem

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Sửa chữa TĐT 02 tàu đẩy ĐB 20, tàu đẩy ĐB 22, 04 sà lan QN-7561, QN-7562, QN-7563, QN-7564. Vui lòng truy cập link để biết chi tiết:


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

Các tin khác

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.