Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo mời thầu Gói thầu tổ chức tham quan, nghỉ mát Sapa năm 2024.

02/07/2024   86 lượt xem

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo mời thầu Gói thầu tổ chức tham quan, nghỉ mát Sapa năm 2024.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.