Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc tích cực tham gia Ngày hội toàn dân, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

24/05/2021   853 lượt xem

Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc tích cực tham gia Ngày hội toàn dân, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Sáng ngày 23/5/2021, 672 cử tri là cán bộ, công nhân viên, lao động Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc đã thực hiện quyền công dân của mình tại các khu vực bầu cử trên địa bàn đơn vị đứng chân để lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội (khóa XV) và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

                               Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Công ty thực hiện bỏ phiếu bầu tại Điểm bầu cử số 12, Phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả.

 Xác định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là “ngày Hội toàn dân” để cử tri phát huy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội, HĐND các cấp, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đảng ủy, chỉ huy Công ty xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2021, từ đó đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa, của cuộc bầu cử cho cán bộ, CNV, lao động trong đơn vị, tổ chức phát động thi đua chào mừng ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tiến hành niêm yết danh sách, tiểu sử người ứng cử, đề cử, tại cơ quan, các bộ phận theo quy định, tạo điều kiện để cử tri của đơn vị nghiên cứu, mạn đàm, để lựa chọn những đại biểu ưu tú vào đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Một số hình ảnh ghi nhận tại các điểm bầu cử:

        Chỉ huy các đơn vị: Công ty CP VT&CB than Đông Bắc, Tiểu đoàn 105, Công ty Khai thác Khoáng Sản tiến hành bỏ phiếu ngay sau khi Khai mạc bầu cử. 

                                                                Cán bộ, nhân viên khối văn phòng Công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử.

                                          Cán bộ, Hội viên Phụ nữ, Đoàn thanh niên Công ty đi bầu cử tại điểm bầu cử số 12 phường Cẩm Thịnh.

                                              Hình ảnh bầu cử của đơn vị tại điểm bầu cử số 5 xã Tam Hưng, huyên Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

                                                 Cán bộ, CNV, lao động Công ty tham gia bầu cử tại Điểm bầu cử số 1 phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả.

                                                    Thực hiện:Phòng Chính trị Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

 


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.