Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

10/05/2021   730 lượt xem

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc CBTT Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, bạn có thể Download tại đây.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.