Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 20/2/2023 của VDB về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và TB ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

20/02/2023   326 lượt xem

Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 20/2/2023 của VDB về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và TB ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, bạn có thể Download tại đây.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.