Nghị quyết số 07 ngày 27/02/2024 của HĐQT Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 và đăng ký ngày cuối cùng chốt danh sách quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2024

27/02/2024   114 lượt xem

Nghị quyết số 07 ngày 27/02/2024 của HĐQT Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 và đăng ký ngày cuối cùng chốt danh sách quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2024, bạn có thể Download tại đây.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.