Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (kèm theo tài liệu Đại hội)

20/03/2023   314 lượt xem

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (kèm theo tài liệu Đại hội), bạn có thể Download tại đây.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.