Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 cho cổ đông công ty CP VT&CB than Đông Bắc

06/05/2021   593 lượt xem

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 cho cổ đông công ty CP VT&CB than Đông Bắc, bạn có thể Download tại đây.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

Các tin khác

© 2023, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.