Thông báo số 1315/TB-VSD ngày 24/4/2023 của VSD thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu của Công ty VDB

26/04/2023   276 lượt xem

Thông báo số 1315/TB-VSD ngày 24/4/2023 của VSD thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu của Công ty VDB, bạn có thể Download tại đây.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.