Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán Mua sắm Trang bị BHLĐ các loại.

16/03/2023   361 lượt xem

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán Mua sắm Trang bị BHLĐ các loại. Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

Các tin khác

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.