Thông tin đấu thầuCông ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT gói thầu Mua sắm bàn, ghế phòng khách, phòng họp, phòng ăn

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT gói thầu Mua sắm bàn, ghế phòng khách, phòng họp, phòng ăn

29/11/2022   188 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT gói thầu Mua sắm...
Đọc thêm →


Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT gói thầu Sửa chữa Trung đại tu máy sàng than 250T/h Phân xưởng số 1

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT gói thầu Sửa chữa Trung đại tu máy sàng than 250T/h Phân xưởng số 1

23/11/2022   171 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT gói thầu Sửa...
Đọc thêm →

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT gói thầu Mua sắm sắt thép các loại Tháng 11 năm 2022.

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT gói thầu Mua sắm sắt thép các loại Tháng 11 năm 2022.

23/11/2022   173 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT gói thầu Mua sắm...
Đọc thêm →


Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Mua sắm bàn ghế phòng khách, phòng họp, phòng ăn

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Mua sắm bàn ghế phòng khách, phòng họp, phòng ăn

15/11/2022   190 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Mua sắm bàn ghế...
Đọc thêm →


Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Gói thầu Mua sắm sắt thép các loại Tháng 11 năm 2022.

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Gói thầu Mua sắm sắt thép các loại Tháng 11 năm 2022.

03/11/2022   165 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Gói thầu Mua sắm...
Đọc thêm →

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT gói thầu Sửa chữa Trung đại tu xe ô tô BKS 14KT-00197

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT gói thầu Sửa chữa Trung đại tu xe ô tô BKS 14KT-00197

02/11/2022   246 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT gói thầu Sửa...
Đọc thêm →

© 2023, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.