Thông tin đấu thầuCông ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Gói thầu Sửa chữa Trung đại tu xe ô tô Kamaz 6520 BKS 14KT-00212 và 14KT-00220.

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Gói thầu Sửa chữa Trung đại tu xe ô tô Kamaz 6520 BKS 14KT-00212 và 14KT-00220.

12/05/2023   113 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Gói thầu Sửa...
Đọc thêm →


Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT Gói thầu Mua sắm vật tư, thiết bị cho phương tiện vận tải thủy.

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT Gói thầu Mua sắm vật tư, thiết bị cho phương tiện vận tải thủy.

27/04/2023   138 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT Gói thầu Mua sắm...
Đọc thêm →


Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Chào hàng Gói thầu Mua sắm Quần áo Bảo hộ lao động.

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Chào hàng Gói thầu Mua sắm Quần áo Bảo hộ lao động.

20/04/2023   71 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Chào hàng Gói thầu Mua sắm...
Đọc thêm →

© 2023, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.